XXVI Niedziela Zwykła 1.10.2023

XXVI Niedziela Zwykła 1.10.2023
7.30 W int. Danuty i Rafała z ok. 30 r. ślubu, z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Bożej
9.30 + Maria i Antoni Wąż, Janina i Czesław Pijanowscy
11.00 + Władysław Januchowski, Kazimierz i Wojciech Kainduła
12.30 1) W int. Doroty i Jarosława z ok. 35 r. ślubu, z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Bożej
2) W int. Grażyny i Krzysztofa z ok. 39 r. ślubu oraz urodzin Krzysztofa, z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Bożej
19.00 + Kasia Krugiełka – od rodz. Klepackich

Poniedziałek 2.10.2023 Świętych Aniołów Stróżów
7.30 + Grażyna Wilczyńska – od Ewy i Ryszarda z dziećmi
18.00 W int. Ani z ok. 7 urodzin, z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Bożej

Wtorek 3.10.2023
7.30 W int. Małgorzaty i Krzysztofa z ok. 14 r. ślubu, z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Bożej
18.00 Msza za zmarłych:
+ Teresa i Marian Rakowicz
+ Irena Zembrzuska – od syna Tomasza z rodziną
+ Janina Mączyńska – od sąsiadów
+ Zofia i Zygmunt Kierstan

Środa 4.10.2023 Św. Franciszka z Asyżu
7.30 O łaskę nawrócenia dla Jerzego Mazura i o ukojenie w bólu jego matki
18.00 + Teresa i Wiesław Byczkowscy

Czwartek 5.10.2023 Św. Faustyny Kowalskiej
7.30 W int. Marii
18.00 + Zygmunt Czwojdziński (1r.śm.), Irena Czwojdzińska, Krystyna Sosnowska

Piątek 6.10.2023
7.30
18.00 + Marek Szymczak
21.00 Int. WŻCh

Sobota 7.10.2023 NMP Różańcowej
7.30
14.00 W int. członków Caritas i Klubu Seniora z prośbą o zdrowie i bł. Boże
18.00 + Irena i Zygmunt Kozierowscy, Stanisław i Maria Surma

XXVII Niedziela Zwykła 8.10.2023 (*chrzest)
7.30 + Tadeusz Mikołajewicz
9.30 Rez.
11.00 W int. Magdaleny i Aleksandra z ok. 7 r. ślubu, z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę matki Bożej
12.30
* + Leonard Kaczmarek i zm. z rodziny
19.00 Za zm. z rodzin Judków i Rzepeckich

Comments are closed.