Stowarzyszenie Żywego Różańca                                                                                                                                                                                         

  Misja – modlitwa różańcowa w intencjach wskazanych przez Ojca Świętego, ważnych dla parafii, miasta, Ojczyzny i jej mieszkańców.

Formy – codziennie 280 osób w czternastu różach odmawia indywidualnie różaniec we wskazanych intencjach, – prowadzenie modlitwy różańcowej we wspólnocie parafialnej, – czuwanie modlitewne każdego 16 – tego dnia miesiąca.

Spotkania: 16 – tego każdego miesiąca

Kontakt:  Anna Wituła tel. 501632145, Bożena Sadowska 785134164

Sztandar: Od 15.06.1995 r. Wspólnota Żywego Różańca posiada swój sztandar, towarzyszy on każdej ważnej uroczystości kościelnej.

 Intencja modlitwy: 16 lipca 2024 r. – 15 sierpnia 2024 r.

INTENCJA MIESIĄCA : O wiarę w Boga i życie według Dekalogu dla dzieci i młodzieży.

INTENCJE STAŁE: 

Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii , o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, w podziękowaniu za dar świętości Jana Pawła II,  beatyfikację  ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i  beatyfikację  Pauliny Jaricot oraz z prośbą o rychłą beatyfikację ks.  kard. Augusta Hlonda. O chwałę Nieba dla śp. ks. kan. Romana Mikołaja Kosteckiego. O błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ojca Świętego Franciszka . O potrzebne łaski dla Kapłanów Archidiecezji Gnieźnieńskiej a szczególnie dla Duszpasterzy naszej parafii. O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. O zgodę, jedność i miłość w Rodzinach. Za osoby odpowiedzialne za ochronę życia. Za członków Wspólnoty Żywego Różańca i ich Rodziny -żywych i zmarłych, o rozwój duchowy i liczebny. Za chorych, samotnych i cierpiących parafian. Za wszystkich dobrodziejów naszej parafii. O pokój na świecie. O nawrócenie zatwardziałych grzeszników. 

„Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę (…) Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy.”

z listu o Różańcu, Watykan 16 X 2002