Transmisje Mszy św.

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa na czas liturgii, w której według nowych wytycznych w naszym kościele mogą uczestniczyć 33 osoby. Przypominamy o dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. Niedzielna Msza św. o godz. 11.00 będzie transmitowana do odwołania. Prosimy obserwować nasz kanał na YouTube.

Bardzo dziękuję za składane ofiary i za prace porządkowe wykonane w tym tygodniu. W kościele ofiary składać można do skarbony ustawionej za ławkami. Osoby, które korzystają z dyspensy od uczestnictwa we Mszy niedzielnej prosimy o wpłacanie ofiar na konto, abyśmy mogli pokrywać na bieżąco koszty związane z utrzymaniem naszej Parafii.

Comments are closed.