Fanty na Dni Parafii

Do naszego festynu parafialnego pozostało jeszcze sporo czasu, ale już dzisiaj prosimy o załatwianie i przynoszenie fantów na loterię dobroczynną, dzięki której dofinansowujemy letni wypoczynek dzieci.

Comments are closed.