XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.2020

  1. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa na czas liturgii, w której według obowiązujących wytycznych w naszym kościele może uczestniczyć 68 osób. Ksiądz Prymas udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.
  2. Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od 21.00 do 21.30 w kościele.
  3. Dzisiaj w niedzielę 25 października na Mszy o godz. 12.30 udzielony będzie sakrament bierzmowania. W tej Mszy uczestniczyć będą tylko przystępujący do bierzmowania. Msza będzie transmitowana w internecie na portalu YouTube. W związku z tym odprawimy dodatkową Mszę o godz. 15.00.
  4. W październiku modlitwa różańcowa przed i po Mszy wieczornej.
  5. W niedzielę 1 listopada Msze będą w kościele o 7.45, 9.30, 11.00, 12.30 i 19.00. Sobotnia wieczorna Msza również z uroczystości.
  6. Na stoliku za ławkami wyłożone są druki na wymienianki jednorazowe, które zawierają także tegoroczne warunki uzyskania odpustu zupełnego. Jednocześnie informujemy, że Penitencjaria Apostolska wydała dekret umożliwiający w tym roku uzyskanie odpustu zupełnego dla wiernych zmarłych przez cały listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych). Za zmarłych modlić się będziemy na różańcu od 2 do 8 listopada po Mszy wieczornej. Prosimy wymienianki wypełniać drukowanymi literami i składać w biurze lub po mszach świętych w zakrystii. Wymienianki roczne przyjmujemy wyłącznie w biurze parafialnym.
  7. Bardzo dziękujemy za składane ofiary i daniny. Osoby, które korzystają z dyspensy od uczestnictwa we Mszy niedzielnej prosimy o wpłacanie ofiar na konto, abyśmy mogli pokrywać na bieżąco koszty z związane z utrzymaniem naszej Parafii.
  8. Na stoliku za ławkami nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Przewodnika Katolickiego” z dodatkiem „5 minut z Bogiem” oraz bezpłatne pismo „Dobre nowiny”.
  9. Pomódlmy się za śp. Aleksandrę Klinik i za zmarłych z wymienianek rocznych: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Comments are closed.