PB250542

Odwiedziny Duszpasterskie 2023

Szczęść Boże!

Po świętach Bożego Narodzenia rozpoczniemy kolędę według planu zamieszczonego poniżej. Kapłani odwiedzą w tym roku połowę parafii.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć plan odwiedzin duszpasterskich (PDF)

Przy tej okazji przypominamy kilka ważnych kwestii:

  1. Przynależność do parafii zależy od zamieszkania, czyli faktycznego przebywania na terytorium parafii, a nie zameldowania. Dlatego w zwykłej sytuacji, wszelkie formalności dotyczące udzielania sakramentów oraz celebracji pogrzebu katolickiego są prowadzone według parafii zamieszkania (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 102 i 107). Stąd bardzo ważna jest obecność wiernych podczas wizyty duszpasterskiej, jako potwierdzenie przebywania na terytorium parafii i możliwość spotkania z duszpasterzami. „Kolęda” to jedno popołudnie raz na dwa lata, dlatego postarajmy się o obecność wszystkich Mieszkańców.
  2. Kapłanom w czasie kolędy nie towarzyszą ministranci.
  3. Najważniejszym elementem odwiedzin duszpasterskich jest wspólna modlitwa, poświęcenie mieszkania oraz możliwość rozmowy z kapłanem. Dlatego kolejny już raz kapłani w czasie odwiedzin duszpasterskich nie będą przyjmowali żadnych ofiar. Prosimy nie przygotowywać ich oraz nie wręczać na siłę. Parafia od zawsze utrzymuje się z dobrowolnych datków i to się nie zmienia, dlatego wszyscy będą mogli złożyć ofiarę w kościele przez cały czas kolędowy, umieszczając ją w specjalnej skarbonie.
  4. Tradycyjnie w czasie odwiedzin duszpasterskich czytamy Słowo Boże. Nasze spotkanie kolędowe zaczniemy od odczytania dowolnego fragmentu z Pisma Św., który prosimy przygotować.
  5. Prosimy przygotować kropidło i wodę święconą. Kapłan może także poświęcić zwykłą wodę, jeśli nie mamy poświęconej.
  6. Przypominamy, że w czasie odwiedzin duszpasterskich nie będzie w tygodniu Mszy świętych wieczornych. Chcemy ten czas poświęcić na odwiedziny, aby przebiegały bez pośpiechu.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć plan odwiedzin duszpasterskich (PDF)

Duszpasterze Parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie

Comments are closed.