Niedziela Uroczystość Zesłania Ducha Św. 28.05.2023

Niedziela Uroczystość Zesłania Ducha Św. 28.05.2023
7.30 W int. Marioli i Waldemara z ok. 40 r. ślubu, z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
9.30 + Mieczysław Brzeziński i zm. z rodzin Adamskich, Brzezińskich, Krüger i Szczepańskich
11.00 + Barbara Gałdowska – od siostrzeńca Grzegorza z rodziną
12.30 W int. dzieci i męża w podz. za opiekę w chorobie oraz w int. Bożeny z ok. urodzin, z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Bożej
19.00 + Stefania Wysocka i Andrzej Wysocki (5r.śm.)

Poniedziałek 29.05.2023 Święto NMP Matki Kościoła
7.30 + Leonard Szymański
18.00 + Bogdan Lisewski (4r.śm.)

Wtorek 30.05.2023
7.30 W int. Moniki, z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i dalsze bł. Boże
18.00 Msza za zmarłych: + Katarzyna Krugiełka – od Kręgu Domowego Kościoła; + Marian Malicki; + Teresa Jankowska – od sąsiadów Grażyny i Krzysztofa

Środa 31.05.2023 Święto Nawiedzenia NMP
7.30 W int. Krzysztofa z prośbą o zdrowie
18.00 O łaskę nawrócenia i łaskę wiary

Czwartek 1.06.2023 Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
7.30
18.00 1) W int. wnuków z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Bożej
2) + Bartłomiej Żurek, Alina Golanowska-Królak

Piątek 2.06.2023
7.30 Za Ojczyznę
18.00 W int. Marii i Tomasza z ok. r. ślubu, z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
21.00 Intencja WŻCh

Sobota 3.06.2023 Św. Karola Lwangi i Tow.
7.30
18.00
+ Joanna i Władysław Połczyńscy

Niedziela Uroczystość Najświętszej Trójcy 4.06.2023 (*chrzest)

7.30 W int. prof. Zbigniewa Kwiasa z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze prowadzenie Ducha Św. i opiekę Matki Bożej
9.30 + Jerzy, Kazimierz, Anna, Marianna i zm. z rodziny
11.00 Za zm. z rodziny Strugarków
12.30
* W int. wnuków: Lilianny, Wojciecha i Antoniny – od dziadków
19.00 + Helena i Jan Olczak i zm. z rodzin Olczaków i Jezierskich

Comments are closed.