Życzenia wielkanocne od Parafialnego Zespołu „CARITAS”

Dla wszystkich Darczyńców

Niech Jezus Zmartwychwstały,
napełni Was wszystkich
pokojem i dobrem,
umocni Waszą WIARĘ,
pozwoli z NADZIEJĄ patrzeć
w przyszłość,
pomnoży wzajemną MIŁOŚĆ
oraz da siłę, mądrość i odwagę
w dawaniu świadectwa PRAWDZIWIE!

 

Parafialny Zespół „CARITAS”
       przy parafii p.w.
             Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
         w Murowanej Goślinie

Comments are closed.