XXIII Niedziela Zwykła 5.09.2021

XXIII Niedziela Zwykła 5.09.2021
7.45 + Andrzej Malec – od Benia i Ulki
9.30 + Jadwiga i Roman Kitta – od syna z rodziną
11.00 + Bronisław Mikuła (im.)
12.30 + Anna Słoma (2r.śm.)
19.00 + Józef i Józefa Hencel
Poniedziałek 6.09.2021
7.30 + Krzysztof Nowakowski – od sąsiadów z ul. Dolina i Widok
19.00 + Kazimierz Jandy, Weronika Kutzner, Zofia Czerwińska, Andrzej Haręza, Jan Staniszewski – od pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2
Wtorek 7.09.2021
7.30 + Krystyna i Ludwik Grabscy i zm. z rodziny Steckiewiczów i Onychów
19.00 + Tadeusz Fercz (3r.śm.) i zm. z rodz. Ferczów i Klewenhagenów
Środa 8.09.2021 Święto Narodzenia NMP ; WIZYTACJA
7.30 + Krzysztof Nowakowski – od sąsiadów z ul. Dolina i Widok
18.00 + Kazimierz Jandy, Weronika Kutzner, Zofia Czerwińska, Andrzej Haręza, Jan Staniszewski – od pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2
Czwartek 9.09.2021
7.30 + Ewa Schraube – od rodzin Łęckich, Pominów i Paszkiewiczów
18.00 + Marek Kujawski – od miesz. ul. Łanowej, Kłosowej i Jeżynowej
Piątek 10.09.2021
7.30 + Kazimierz Stachowiak i zm. z rodz.
18.00 + Andrzej Malec – od mieszk. ul. Malinowej
Sobota 11.09.2021
7.30 + Wanda Karwacka – od brata Mariana z rodziną
15.00 Msza GSPON
18.00 W int. Renaty i Gabriela z ok. 30 r. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę Matki Bożej
XXIV Niedziela Zwykła 12.09.2021
7.45 + Józefa Petrych
9.30 W int. Sylwii, Natalii i Angeliki z ok. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę Matki Bożej
11.00 + Antoni Szymarek, Zofia Szymarek
12.30 + Ryszard Osiadło (12r.śm.)
19.00 + Wanda Puchała (2r.śm.) i zm. z rodziny Puchałów i Woźniaków

Comments are closed.