XXIII Niedziela Zwykła 08.09.2019

XXIII Niedziela Zwykła 08.09.2019
7.45 W int. Jadwigi i Michała w 30 r. ślubu z podz. za otrzym. łaski i z pr. o dalsze Boże błogosł.
9.30 W int. Julianny i Czesława w 35 r. ślubu z podz. za otrzym. łaski i z pr. o dalsze Boże błogosł.
11.00 +Marian Szurpit i zm. z rodz. Krankiewiczów
12.30 +Kazimierz Andrzejak (13 r. śm.)
19.00 +Tadeusz Fertsch (1r.śm.) Czesława Fertsch i zm. z rodz. Fertsch i Klewenhagenów
Poniedziałek 09.09.2019
7.30 + Zbigniew Niestrawski od rodz. Leszczyńskich i p. Jerzakowskiej
18.00 + Zbigniew Grala
Wtorek 10.09.2019
7.30 + Janusz (7 r. śm.) i zm. z rodz. Kiuen, Jaglińskich i Staraków
13.00 Msza pogrzebowa: + Anna Słoma
18.00 + Krystyna Jarosz od koleżanki Grażyny z rodziną
Środa 11.09.2019
7.30 + Wincenty Szwat od syna Zbigniewa
18.00 + Krystyna Jarosz od grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej nr 2
Czwartek 12.09.2019
7.30 Z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Jana i Agaty
18.00 + Daniela Karbownik od grona pedagogicznego Zespołu Szkół w Biedrusku
Piątek 13.09.2019 św. Jana Chryzostoma
7.30 W int. Jakuba z ok. 6 urodzin oraz Łukasza z ok. imienin
18.00 Intencja fatimska
Sobota 14.09.2019 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7.30 W 35 r. ślubu Ewy i Grzegorza i 60 r. ur. Grzegorza z podz. Za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze
18.00
(chrzest) + Adam, Ludwik Mądry oraz Irena Sznajder

XXIV Niedziela Zwykła15.09.2019
7.45 + Ryszard Mroczek od brata z żoną
9.30 + Agnieszka Karoń (100 r. urodzin)
11.00 45 rocznica ślubu Teresy i Grzegorza
12.30 + Maksymilian Chmielewski
19.00 + Krystyna Jarosz od sąsiadów „z podwórka”

Comments are closed.