XII Niedziela Zwykła 21.06.2020

XII Niedziela Zwykła 21.06.2020
7.45 + Maria Markowicz
9.30 Z podz. za wszystkie łaski i z prośbą o bł. Boże w rodzinie
11.00 W int. Katarzyny i Jana z ok. 25 r. ślubu, z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. Boże dla całej rodziny
12.30
chrzest + Stanisław Łucki – od córki Małgorzaty z rodziną
19.00 W int. Lucyny i Marka z ok. 34 r. ślubu, z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Bożej
Poniedziałek 22.06.2020
7.30
18.00 + Janina Pilarska i zm. z rodziny
Wtorek 23.06.2020
7.30 + Maria Szkudlarek
18.00 + Konrad Kutzner, Wojciech Kaźmierczak (z ok. Dnia Ojca)
Środa 24.06.2020 Narodzenie św. Jana Chrzciciela
7.30 + Jan (im.), Józef, Anna Szarżanowicz (10r.śm.) i zm. z rodziny
12.00 Msza pogrzebowa: + Jarosław Walczuk
18.00 W int. Barbary i Romana z ok. rocz. ślubu, z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. Boże dla całej rodziny
Czwartek 25.06.2020
7.30
18.00 + Stefan, Władysława Prus, Władysław Sikorski – od rodziny
Piątek 26.06.2020
7.30 W int. zawierzenia Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu i Wiecznemu Arcykapłanowi Tomasza Gulazdowskiego z rodziną, z prośbą o Bożą opiekę, obronę, łaskę dobrej śmierci i życie wieczne
18.00 + Anna i Włodzimierz Góreccy
Sobota 27.06.2020
7.30 + Irena i Jerzy Liberscy, Janina i Aleksander Weiss – od dzieci
18.00 + Jan, Władysław Ciężki

XIII Niedziela Zwykła 28.06.2020
7.45 + Kazimierz Wachowicz i zm. z rodziny
9.30 + Edward Malec – od córki
11.00 O bł. Boże dla Piotra z ok. urodzin
12.30
chrzest + Piotr Kępka (2r.śm.) – od żony
19.00 + Teodor Danowski

Comments are closed.