UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1.11.2020

  1. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa na czas liturgii, w której według obowiązujących wytycznych w naszym kościele może uczestniczyć 68 osób. Przypominamy o dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.
  2. Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. 
  3. W I czwartek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań rozpocznie się około godz. 19.15 i trwać będzie do północy. Ostatnia godzina adoracji jest tzw. godziną świętą. Od godz. 21.00 do 22.00 możliwość spowiedzi w zakrystii.
  4. W I piątek miesiąca okazja do Spowiedzi św. od godz. 17.00 w zakrystii, a po Mszy nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 20.30 w kościele adoracja, a następnie o 21.00 Msza św.
  5. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP w sobotę po Mszy o 7.30.
  6. Ks. Jacek odwiedzi chorych w sobotę 7 listopada od godz. 9.00.
  7. Na stoliku za ławkami wyłożone są druki na wymienianki jednorazowe. Za zmarłych modlić się będziemy na różańcu od 2 do 8 listopada po Mszy wieczornej. Prosimy wymienianki wypełniać drukowanymi literami i składać w biurze lub po mszach świętych w zakrystii. Zachęcamy do modlitwy w domach. Polecamy także inicjatywę „Różaniec do granic nieba”. Informacje znajdują się na stoliku za ławkami. Wymienianki roczne przyjmujemy wyłącznie w biurze parafialnym.
  8. Bardzo dziękuję za składane ofiary i za prace wykonane w tym tygodniu. Bardzo dziękuję za naprawę instalacji elektrycznej w kościele oraz prace porządkowe. W kościele ofiary składać można do skarbony ustawionej za ławkami. Osoby, które korzystają z dyspensy od uczestnictwa we Mszy niedzielnej prosimy o wpłacanie ofiar na konto, abyśmy mogli pokrywać na bieżąco koszty związane z utrzymaniem naszej Parafii.
  9. Na stoliku za ławkami nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Przewodnika Katolickiego” oraz bezpłatne pismo „Dobre nowiny”.
  10. Pomódlmy się za zmarłych z wymienianek rocznych: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Comments are closed.