IV Niedziela Zwykła 31.01.2021

IV Niedziela Zwykła 31.01.2021
7.45 + Mariusz Tryler, Stanisława, Władysław Ceranek
9.30 + Daniela (2r.śm.)
11.00 + Danuta Kaczmarek – od Marty i Łukasza
12.30 + Marian, Halina, Bogdan Nowak
19.00 + Urszula Basińska – od syna z żoną i dziećmi
Poniedziałek 1.02.2021 Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Prymasowskiej
7.30
18.00 Za zm. z rodz. Adamskich, Kowalaków, Lisów i Romel
Wtorek 2.02.2021 Święto Ofiarowania Pańskiego
7.30 W int. lekarzy i personelu Szpitala na ul. Polnej w Poznaniu
18.00 + Jarosław Kaczmarek, Danuta Kaczmarek – od Kasi z rodziną
Środa 3.02.2021
7.30
18.00 + Ludwik Banaś
Czwartek 4.02.2021
7.30
18.00 W int. Krzysztofa z ok. 60 urodzin z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
Piątek 5.02.2021 św. Agaty
7.30
18.00 + Stefan Kozber – od śp. Weroniki Kutzner i Kaźmierczaków
Sobota 6.02.2021 św. Pawła Miki i Towarzyszy
7.30 Intencja wynagradzająca
18.00 + Józef (30 r.śm.), Walentyna, Marek Kęsy

V Niedziela Zwykła 7.02.2021
7.45 + Julian Wachowicz, Jerzy Żurek
9.30 + Agnieszka Karoń (7 r.śm.), Edward
11.00 + Danuta Kaczmarek, Jarosław Kaczmarek – od rodz. Telickich
12.30 W int. Stanisława i Anny z ok. urodzin z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
19.00 + Jarosław Kaczmarek – int. od sąsiadów

Comments are closed.