XXX Niedziela Zwykła 24.10.2021 7.45 W int. Małgorzaty i Jerzego Kisiel z ok. 35 r. ślubu 9.30 W int. Jana Pawła z ok. 1 urodzin i imienin z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. Boże 11.00 W int. Ireny i Andrzeja z ok. 55 r. ślubu z podz. z ...